วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 6 : เรื่องประโยชน์ของน้ำ
ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 6 สำหรับโครงงาน "สายน้ำแห่งชีวิต
" ในเรื่องของประโยชน์ของน้ำ
สัปดาห์นี้เป็นเป็นสัปดาห์สุดท้ายของผู้ปกครองอาสา ที่จะร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับนักเรี
ยน คุณครูและผู้ปกครองอาสาร่วมกันพานักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ นักเรียนได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ สนุกสนานกับการทำกิจกรรม และสามารถบอกถึงประโยชน์ของน้ำได้
ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้ร่วมกันประกอบอาหารแกงจืดแตงกวายัดใส้ รถน้ำต้นไม้

ปลูกพืชในน้ำด้วยขวดน้ำ และประดิษฐ์ตู้ปลาจากขวดพลาสติกด้วยค่ะ
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 5 : คุณสมบัติของน้ำ

น้ำมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะ สัปดาห์นี้ผู้ปกครองอาสาและคุณครูร่วมกันพาเด็กๆ มาเรียนรู้โดยมีกิจกรรมคั้นน้ำผลไม้ ทำวุ้นใบเตย ทำไอติมหลอด ย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติ ขยำกระดาษในน้ำนำมาปั้น และทดลองน้ำกับการทำละลาย จากกิจกรรมทั้งหมดเด็กๆ ได้สังเกตเห็นคุณสมบัติต่างๆ ของน้ำ การเปลี่ยนสถานะของน้ำสัปดาห์ที่ 4 : วัฏจักรของน้ำและการเกิดรุ้ง

เด็กๆ เข้าใจการเกิดวัฏจักรของน้ำจากการทดลองการเกิดฝนจากการต้มน้ำในกระทะและสังเกตดูไอน้ำที่เดือดและระเหยขึ้นมา และยังได้สนุกสนานกับการได้เป่าฟองสบู่ และสังเกตสีรุ้งจากฟองสบู่เวลาต้องแสงแดดค่ะวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 3 : น้ำมาจากไหน

เริ่มเรียนรู้ในเนื้อหาเกี่ยวกับน้ำ ด้วยการตามหาที่มาของน้ำด้วย Key Question น้ำมาจากไหน? เด็กๆ ได้ร่วมค้นหาคำตอบโดยการชมคลิปวีดีโอที่มาของน้ำ ค้นหาน้ำที่อยู่ในที่ต่างๆ เช่น น้ำจากผัก ผลไม้ น้ำในร่างกาย สำรวจแหล่งน้ำจากที่ต่างๆ รอบๆ บริเวณโรงเรียน แล้วออกมานำเสนอให้เพื่อนๆ ฟัง และเด็กๆ ยังได้มีความสุขจากการเล่นเกมขนส่งน้ำอีกด้วย


สัปดาห์ที่ 1-2 : ก่อเกิดฉันทะในการเรียนรู้การสร้างฉันทะ....เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้โครงงาน กระบวนการทั้งหมดจะไปบ่มเพาะความคิด จินตนาการ และกระตุ้นความอยากที่จะเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวเด็ก
....กระบวนการสร้างฉันทะเริ่มต้นขึ้นอย่างแยบยล จากการที่คุณครูจัดบรรยากาศทั้งในห้องเรียนและบริเวณรอบๆ ให้เป็นเรื่องราวที่พ้องกันกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter 4
....เมื่อถึงวันเปิดเรียน กิจกรรมแรกที่แสนสนุก คือ เด็กๆ มีโอกาสได้สำรวจและเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ โรงเรียน และตอนนี้คุณครูก็จะค่อยๆ สร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ เกิดความอยากเรียนรู้ เขาได้เริ่มชื่นชอบในเรื่องราวนี้แบบไม่รู้ตัว จากการได้เห็นความงามของธรรมชาติรอบตัว ได้ฟังนิทาน ชมคลิปวีดีโอ และเล่นเกมสนุกๆ เกี่ยวกับน้ำ
จากนั้นเด็กๆ ได้ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเลือกหัวข้อโครงงานที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือการคิด Brain storming และ Blackboard share และเด็กๆได้ออกมาเล่านำเสนอเกี่ยวกับเหตุผลที่อยากเรียนรู้เรื่องนั้น และก็ได้หัวข้อที่จะเรียนเกี่ยวกับน้ำ ให้ชื่อโครงงานว่า "สายน้ำแห่งชีวิต"