วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 4 ประเภทและสายพันธุ์ของไก่

.....เคยได้ยินคำถามจากเด็กๆอยู่เหมือนกันค่ะว่าทำไมเพื่อนตัวโตจังคะ?/ทำไมไก่จึงมีหลายสีครับ? เอ..คุณครูก็สงสัยเหมือนกันค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาหาคำตอบกันในสัปดาห์นี้นะคะ
......เริ่มต้นโดยการที่ครูอุ๊ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของไก่สายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมายทั้งไก่พันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศค่ะจากนั้นน้องไอซ์และน้องอั๋นก็ออกมาเป็นอาสาสมัครให้เพื่อนๆ
ได้บอกความแตกต่างของผู้หญิงกับผู้ชาย
ด้วยความสนุกสนานค่ะ

แล้วผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นวิทยากรพิเศษคือ คุณป๊อก ที่เด็กๆเรียกว่า "ครูป๊อก"
ก็มาช่วยเล่าเรื่องความแตกต่างของไก่เพศผู้และเพศเมียให้ฟังอีกด้วยค่ะ
จากนั้นเด็กๆได้ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะ

ตัวอย่างชิ้นงาน "ไก่สายพันธุ์ต่างๆ" เด็กๆประดิษฐ์จากแกนกระดาษทิชชู
ที่เตรียมมาเองจากบ้านค่ะ บางคนเตรียมมาเผื่อเพื่อนๆเยอะเลยค่ะ


ขั้นตอนของการลงมือทำชิ้นงาน เด็กๆตั้งใจจดจ่อกับการระบายสี และ
ประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยสองมือน้อยๆ

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 3 รูปร่าง ลักษณะ อวัยวะของไก่

เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของรูปร่างลักษณะและอวัยวะของไก่แล้วเชื่อมโยงมาสู่ร่างกายของหนูผ่านกิจกรรมการฟังนิทาน การเล่มเกมเกี่ยวกับอวัยวะ(เกมปิดตาทายชื่อ,ลองลิ้มชิมรส)และลงมือปั้นดินน้ำมันเป็นรูปไก่ปะติดภาพไก่จากกระดาษ หลากสีและตั้งชื่อไก่ด้วยตนเองตลอดจนการทำใบงานทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วหนูก็ได้เรียนรู้ว่าไก่กับคนเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนและแตกต่างกันไปอีกทั้งสิ่งที่สำคัญคือเราต้องดูแลสุขภาพและอวัยวะของเราให้ดีด้วยค่ะ


ตัวอย่างชิ้นงานของเด็กๆ



หนูภูมิใจที่ได้ทำชิ้นงานค่ะ

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 1 - 2 การสร้างฉันทะ (โครงงาน "ไก่น้อยน่ารู้")

ในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองของการสร้างฉันทะ

เด็กๆมีความเบิกบาน
สนุกสนานกับการทำกิจกรรม
มีความรักและตั้งใจในการทำชิ้นงาน
เมื่อมีคำถาม เด็กๆต่างสงสัยใคร่รู้และช่วยกันหาคำตอบ
การเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้
เป็นไปโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อย

เด็กๆได้สำรวจสัตว์ต่างๆในโรงเรียน
และยังได้เจอกับพี่ไก่โดยบังเอิญมีพี่ไก่สองตัวได้มาอยู่กับเด็กๆ
และช่วยกันตั้งชื่อพี่ไก่ว่า "ไก่เอ้กเอ้กและไก่กุ๊กกุ๊ก"


หลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ฟังนิทาน ร้องเพลง วาดภาพระบายสี ที่สำคัญยังได้
ช่วยกันดูแลพี่ไก่ด้วยความรักและมีความสุข เด็กๆได้เลือกในสิ่งที่อยากเรียนรู้
และสรุปว่า เด็กๆทุกคนอยากเรียนรู้เรื่องไก่
และช่วยกันตั้งชื่อว่า โครงงาน ไก่น้อยน่ารู้