วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 4 กำเนิดและรูปร่างลักษณะของสุนัข แมว และกระต่ายเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดและรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงแสนรัก จากนั้นได้ทำชิ้นงานจากกระดาษและเศษวัสดุแปลงร่างกลายเป็นพี่สุนัข แมว และกระต่าย ฝึกฝนการขีดเขียนวาดภาพระบายสีตกแต่งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและพัฒนาสมองในการคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน
อีกทั้งได้ทบทวนและแลกเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์ทั้ง 3 ชนิด

สัปดาห์ที่ 3 การสร้างฉันทะ (ทำไมหนูจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้)

การเรียนรู้โครงงานในสัปดาห์ที่2เป็นการเลือกหัวข้อเรื่องที่เด็กๆอยากเรียนรู้ เด็กๆส่วนใหญ่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ เช่น กระต่าย, แมว, สุนัข, ปลา, ไดโนเสาร์ ฯลฯ ตัวแทนของเด็กๆแต่ละกลุ่มได้ออกมาแสดงความคิดเห็นรวมทั้งนำเสนอ (Show and Share )ในสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนรู้ ทุกคนเห็นว่าสัตว์ทุกชนิดมีความน่าสนใจ มีความสัมพันธ์กันอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ ทุกคนจึงเลือกหัวข้อเรื่องที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือการคิด Black board Share และช่วยกันตั้งชื่อโครงงานว่า
โครงงาน MY PETS สัตว์เลี้ยงแสนรัก (สุนัข, แมว, กระต่าย)

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 1 - 2 การสร้างฉันทะ (เรื่องที่หนูอยากเรียนรู้)

................ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ...................
เมื่อถึงวันเปิดเทอม วันแรกของสัปดาห์ น้องๆอนุบาล 1 กลับมาที่โรงเรียน ต่างดีใจที่ได้เจอกับคุณครู พี่ๆอนุบาล พี่ๆชั้นประถม สนุกสนานกับการได้เล่นกับเพื่อนๆ ได้เจอะเจอกับ พี่สนามเด็กเล่น พี่ต้นไม้ และพี่สัตว์ต่างๆในโรงเรียน ระหว่างทางเดินได้เจอทั้งพี่แมงมุม พี่หอยทาก พี่แมงป่อง พี่แมลงเต่าทอง .......

มีหลายๆคำถามที่คุณครูได้ยินและแอบอมยิ้มนิดๆ "คุณครูครับบ้านของพี่ๆเขาอยู่ที่ไหน" "คุณครูขาพี่ๆเค้าจะกินอะไรเป็นอาหาร" เด็กๆช่างน่ารัก มีความรักและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพี่สัตว์ต่างๆ ส่วนสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้จะเป็นเรื่องใดนั้น คุณครูขอให้เด็กๆได้เป็นคนเลือกในสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนรู้เอง มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ศึกษาชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดทั้งจากการฟังนิทาน การฟังเรื่องเล่า การเดินสำรวจพี่สัตว์ต่างๆที่มีอยู่ในโรงเรียนของเราและจากที่บ้านของเด็กๆเอง รวมทั้งเด็กๆยังได้สังเกตและฟังเสียงพี่สัตว์ต่างๆ ทั้งจากการเห็นจริงด้วยตนเองและจากการดูคลิปวิดีโอ ร่วมแบ่งปันเรื่องราวของพี่สัตว์ต่างๆโดยการเล่าสู่กันฟัง แล้วสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนรู้คืออะไร ยังคงเป็นข้อสงสัยที่เด็กๆจะช่วยกันระดมความคิดเห็นต่อไปค่ะแรกเริ่มเรียนรู้

วัยอนุบาลเป็นก้าวแรกในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ การเรียนรู้ชีวิตจากการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ คุณครู และสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะช่วยบ่มเพาะให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งและมีอุปนิสัยที่ดีงาม การมีฉันทะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆนั้น ย่อมส่งผลดีในการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กๆได้เติบโตอย่างมีความสุขสมวัย