วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 6 : เรื่องประโยชน์ของน้ำ
ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 6 สำหรับโครงงาน "สายน้ำแห่งชีวิต
" ในเรื่องของประโยชน์ของน้ำ
สัปดาห์นี้เป็นเป็นสัปดาห์สุดท้ายของผู้ปกครองอาสา ที่จะร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับนักเรี
ยน คุณครูและผู้ปกครองอาสาร่วมกันพานักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ นักเรียนได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ สนุกสนานกับการทำกิจกรรม และสามารถบอกถึงประโยชน์ของน้ำได้
ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้ร่วมกันประกอบอาหารแกงจืดแตงกวายัดใส้ รถน้ำต้นไม้

ปลูกพืชในน้ำด้วยขวดน้ำ และประดิษฐ์ตู้ปลาจากขวดพลาสติกด้วยค่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น