วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 10 : สรุปองค์ความรู้ "สายน้ำแห่งชีวิต"

สวัสดีค่ะผู้ปกครองและคุณครูที่น่ารักทุกท่าน มาถึงสัปดาห์ที่ 10 ในโครงงาน "สายน้ำแห่งชีวิต" ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้าย ที่นักเรียนได้เรียนรู้ ของ Quarter คุณครูและนักเรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้แล้วออกมานำเสนอความเข้าใจของตนเอง ให้เพื่อนๆฟัง นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับความรู้

ในสัปดาห์นี้นักเรียน เตรียมสรุปงานสิ้นปี มีการซ้อมการแสดงในรูปแบบต่างๆ และมีเสนอผลงานในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2554 เช่น การเต้นประกอบเพลง “ฉันคือเมฆ” ละครสรุปโครงงาน และสาธิตการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สาธิตการทำเครื่องกรองน้ำวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 9 : การอนุรักษ์น้ำ

4
สวัสดีค่ะผู้ปกครองและคุณครูที่น่ารักทุกท่าน มาถึงสัปดาห์ที่ 9 ในโครงงาน "สายน้ำแห่งชีวิต"
ในสัปดาห์นี้ นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์น้ำ เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์น้ำด้วยวิธีใดบ้าง? เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้อย่างไร...
นักเรียนจะได้เห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน
และสามารถนำความรู้ได้ที่รับไปปฎิบัติใช้
ในสัปดาห์นี้ คุณครูเล่านิทานเรื่อง "ภูเขากับต้นไม้" ทดลองการบำบัดน้ำเสีย โดยการทำเครื่องกรองน้ำ วาดภาพระบายสี คุณครูและนักเรียนสนทนาเปลี่ยนความรู้เรื่องวิธีการที่จะช่วยกันอนุรักษ์น้ำด้วยค่ะ

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 8 :ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิต

ผ่านไปแล้วสำหรับโครงงานสายน้ำแห่งชีวิต มาถึงสัปดาห์ที่ 8
ใน "เรื่องความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิต" มีสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่โดยรอบ จำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน ดังนั้นมนุษย์จะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อความสมดุลของโลก และน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลก

ในสัปดาห์นี้คุณครูเล่านิทาน "เล่นริมน้ำ" ดูวีดีทัศน์การดำรงชีวิตริมน้ำ ทำงานศิลปะจุดภาพจากสีน้ำ ประดิษฐ์เรือใบจากกล่องนมและนักเรียนได้นำเรือที่ประดิษฐ์ไปลอยน้ำด้วยค่ะวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 7 : โทษและภัยที่มาจากน้ำ

ผ่านมาแล้วสำหรับโครงงาน "สายน้ำแห่งชีวิต" ในสัปดาห์ที่ 7 เรื่องโทษและภัยที่มาจากน้ำ
ในสัปดาห์นี่นักเรียนได้เรียนเรื่องโทษ วิธีการดูแลโลกของเราให้ปลอดภัยจากภัยน้ำ การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคภัย วิธีการรัการณักษาและการช่วยเหลือคนที่จมน้ำ เด็กๆได้รับความรู้และสนุกสนานมาก และรู้ว่าน้ำนอกจากจะมีประโยชนืแล้วยังมีโทษด้วยคะ

ในสัปดาห์นี้คุณครูได้เล่านิทานการเกิด "สึนามิ" ดูคลิปภัยจากธรรมชาติ ทดลองฝนตกหนักการพังทลายของดิน และทำงานศิลปะจากสีน้ำโยการเป่าสีไปดูบรรยากาศของน้องๆอนุบาล 1 กันค่ะ