วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 4 : วัฏจักรของน้ำและการเกิดรุ้ง

เด็กๆ เข้าใจการเกิดวัฏจักรของน้ำจากการทดลองการเกิดฝนจากการต้มน้ำในกระทะและสังเกตดูไอน้ำที่เดือดและระเหยขึ้นมา และยังได้สนุกสนานกับการได้เป่าฟองสบู่ และสังเกตสีรุ้งจากฟองสบู่เวลาต้องแสงแดดค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น