วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 8 :ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิต

ผ่านไปแล้วสำหรับโครงงานสายน้ำแห่งชีวิต มาถึงสัปดาห์ที่ 8
ใน "เรื่องความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิต" มีสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่โดยรอบ จำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน ดังนั้นมนุษย์จะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อความสมดุลของโลก และน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลก

ในสัปดาห์นี้คุณครูเล่านิทาน "เล่นริมน้ำ" ดูวีดีทัศน์การดำรงชีวิตริมน้ำ ทำงานศิลปะจุดภาพจากสีน้ำ ประดิษฐ์เรือใบจากกล่องนมและนักเรียนได้นำเรือที่ประดิษฐ์ไปลอยน้ำด้วยค่ะ1 ความคิดเห็น: