วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 9 : การอนุรักษ์น้ำ

4
สวัสดีค่ะผู้ปกครองและคุณครูที่น่ารักทุกท่าน มาถึงสัปดาห์ที่ 9 ในโครงงาน "สายน้ำแห่งชีวิต"
ในสัปดาห์นี้ นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์น้ำ เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์น้ำด้วยวิธีใดบ้าง? เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้อย่างไร...
นักเรียนจะได้เห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน
และสามารถนำความรู้ได้ที่รับไปปฎิบัติใช้
ในสัปดาห์นี้ คุณครูเล่านิทานเรื่อง "ภูเขากับต้นไม้" ทดลองการบำบัดน้ำเสีย โดยการทำเครื่องกรองน้ำ วาดภาพระบายสี คุณครูและนักเรียนสนทนาเปลี่ยนความรู้เรื่องวิธีการที่จะช่วยกันอนุรักษ์น้ำด้วยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น