วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 3 การสร้างฉันทะ (ทำไมหนูจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้)

การเรียนรู้โครงงานในสัปดาห์ที่2เป็นการเลือกหัวข้อเรื่องที่เด็กๆอยากเรียนรู้ เด็กๆส่วนใหญ่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ เช่น กระต่าย, แมว, สุนัข, ปลา, ไดโนเสาร์ ฯลฯ ตัวแทนของเด็กๆแต่ละกลุ่มได้ออกมาแสดงความคิดเห็นรวมทั้งนำเสนอ (Show and Share )ในสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนรู้ ทุกคนเห็นว่าสัตว์ทุกชนิดมีความน่าสนใจ มีความสัมพันธ์กันอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ ทุกคนจึงเลือกหัวข้อเรื่องที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือการคิด Black board Share และช่วยกันตั้งชื่อโครงงานว่า
โครงงาน MY PETS สัตว์เลี้ยงแสนรัก (สุนัข, แมว, กระต่าย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น