วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 1 - 2 การสร้างฉันทะ (โครงงาน "ไก่น้อยน่ารู้")

ในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองของการสร้างฉันทะ

เด็กๆมีความเบิกบาน
สนุกสนานกับการทำกิจกรรม
มีความรักและตั้งใจในการทำชิ้นงาน
เมื่อมีคำถาม เด็กๆต่างสงสัยใคร่รู้และช่วยกันหาคำตอบ
การเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้
เป็นไปโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อย

เด็กๆได้สำรวจสัตว์ต่างๆในโรงเรียน
และยังได้เจอกับพี่ไก่โดยบังเอิญมีพี่ไก่สองตัวได้มาอยู่กับเด็กๆ
และช่วยกันตั้งชื่อพี่ไก่ว่า "ไก่เอ้กเอ้กและไก่กุ๊กกุ๊ก"


หลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ฟังนิทาน ร้องเพลง วาดภาพระบายสี ที่สำคัญยังได้
ช่วยกันดูแลพี่ไก่ด้วยความรักและมีความสุข เด็กๆได้เลือกในสิ่งที่อยากเรียนรู้
และสรุปว่า เด็กๆทุกคนอยากเรียนรู้เรื่องไก่
และช่วยกันตั้งชื่อว่า โครงงาน ไก่น้อยน่ารู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น